Politika privatnosti i korišćenja sajta www.hranaizkraja.kg.rs

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), vlasnik internet sajta i rukovalac, privredno društvo „Centar za strna žita i razvoj sela“ d.o.o. (u daljem tekstu Društvo ) iz Kragujevca, ulica Save Kovačevića 31, MB:20206870, PIB:104656110, donosi ovu Politiku privatnosti.

1. Opšta načela

Društvo vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Društvo se obavezuje da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja ove web stranice.

Molimo, pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite.

Davanjem podataka o svom poljoprivrednom gazdinstvu i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom ovog sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo, nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da vam obezbedimo traženo. Tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali Vašu ponudu.

Poštujemo Vašu privatnost i obavezujemo se da ćemo štititi Vaše lične i poverljive podatke koje ovaj sajt prikuplja kao neophodne za komunikaciju i korektno poslovanje sa Vama. Podaci se čuvaju i koriste u skladu sa zakonom i pozitivnim poslovnim običajima.

Vaše podatke strogo čuvamo i dostupni su samo zaposlenima radi obavljanja posla i komunikacije sa vama. Zaposleni (administratori sajta) su odgovorni za poštovanje ovih načela.

Jedna od mera zaštite je naša Politika privatnosti i korišćenja ovog sajta koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

2. Prihvatanje politike privatnosti i korišćenja

Korišćenjem ovog sajta prihvatate našu politiku privatnosti i dajete nam saglasnost da podatke koje na sajtu ostavite, koristimo u skladu sa njom. Time što nastavljate da koristite naš sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na vaš računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš sajt. Molimo vas da pažljivo pročitate i politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu vašeg korišćenja ovog sajta, morate da prestanete da ga koristite.

 

3. Način prikupljanja podataka

Podatke o ličnosti sajt i Društvo prikupljaju na sledeće načine:

 • direktno od fizičkog lica, kada nam lice neposredno ostavi svoje podatke. Na primer, kada se lice obrati Društvu elektronskom poštom, telefonskim putem, prijave, lično.
 • automatski, prilikom korišćenja internet stranica, u tom slučaju Društvo ili angažovana treća strana u ime Društva upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Politikom.

4. Podaci koje obrađujemo, svrha obrade i osnov korišćenja

Da bismo uspešno obradili Vaš zahtev, prijavu i pružili uslugu, uspostavili kontakt ili odgovorili na upit, potrebni su nam vaše ime, prezime, adresa, email, broj telefona, BPG (Samo u slučaju prijave proizvoda za prodaju i narudžbine proizvoda).

Svrhe obrade podatka mogu biti sledeće: Komunikacija sa korisnikom, kreiranje korisničkog profila na sajtu, obezbeđivanje funkcionalnosti internet stranice u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja sajta, tehničko administiranje sajta, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe (Google Analitika).

Pravni osnovi korišćenja su:

 • Legitimni interes da se upravlja servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovara na pitanja i zahteve korisnika.
 • Legitimni interes da se obezbedi personalizovano korisničko iskustvo.
 • Legitimni interes da se posetiocima internet stranice obezbedi da im se sadržina internet stranice prikazuje na odabrani način prilikom svake posete u određenom vremenskom roku.
 • Legitimni interes da se obezbedi adekvatno korišćenje internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima i da se isti prikaže na najoptimalniji način
 • Lični pristanak.

5. Upotreba kolačića (internet cookies)

Radi poboljšanja sajta i ukupne ponude, prikupljamo i obrađujemo informacije o posetama stranicama ovog sajta, šta se traži, pregleda ili koristi na neki način.

U tu svrhu koristimo male alatke, tzv. kolačiće. Dakle, kolačići nam služe za prikupljanje informacija o načinu interakcije posetilaca sa našim web stranicama, proizvodima i uslugama.

Kolačiće koristimo i da bismo omogućili osnovne usluge i funkcionalnost web stranica, kao i za oglašavanje i analitiku.

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikuju se “cookie” sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok se ne izbrišu ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).

Kolačići su odlični identifikatori pa omogućavaju bolju interakciju sa Vama, uštedu resursa i vremena, kao i više pogodnosti za vas tokom upotrebe sajta.

 • Kolačiće čita samo web server preko vašeg browswer-a u domenu koji ih je poslao.
 • Kolačić ne može da pokrene zlonamerne ili druge programe na uređaju koji koristite.

Radi zaštite vaše privatnosti, možete da upravljate kolačićima preko upozorenja koje se pojavi kada prvi put posetite neku stranicu ovog sajta. Ako i pored toga nastavite da koristite naš sajt, to znači da ste saglasni sa upotrebom kolačića koja je sastavni deo Politike privatnosti sajta.

6. Upotreba e-mailing liste i newslettera

Kao korisnici ovog sajta i Društva imate mogućnost izbora da budete na mailing listi ili ne. Sa mailing liste, koju koristimo za povremene marketinške kampanje, možete se odjaviti svaki put kada dobijete obaveštenje (newsletters) na e-mail koju ste naveli prilikom pretplate na obaveštenja.

7. Primaoci podataka o ličnosti i period čuvanja

Korisničke podatke obrađuje i koristi prevashodno Društvo i njeni zaposleni (administratori)

U nekim slučajevima može biti potrebno da korisničke podatke Društvo učini dostupnim trećim stranama. To mogu biti poslovni partneri Društva koji su angažovani za održavanje funkcionalnosti internet stranice ili Društvu pružaju analitičke i druge usluge. Kako bi Društvo obezbedilo da se sa podacima o ličnosti postupa na zakonit način, sa trećim stranama Društvo garantuje korisnicima da ta lica sa podacima postupaju isključivo u skladu sa instrukcijama Društva i ovom Politikom o privatnosi, tako da svakom korisniku, bez obzira na navedenu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Društvo korisničke podatke učini dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično)

Korisničke podatke Društvo čuva onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a zatim na neodređeni rok. Društvo je dužno da prilikom prestanka čuvanja podataka od korisnika, bezbedno ih ukloni iz svojih sistema i obriše.

8. Zaštita podataka

Društvo preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene kako na lica van Društva, tako i na lica unutar Društva, jer je pristup podacima ograničen samo na one zaposlene, čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o primeni propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako Društvo ne može da garantuje da bezbednost sistema nad kojima ima neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti, Društvo će preduzeti sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince (fizička lica) o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

9. Prava lica čija se podaci obrađuju

Fizičko lice na koje se podaci odnose pod određenim uslovima ima prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, koja su garantovana zakonom, i to:

 1. Pravo na pristup – fizičko lice ima pravo da zahteva informaciju o tome da li Društvo obrađuje podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na zahtev lica Društvo će dostaviti kopiju podataka koje obrađuje.
 2. Pravo na ispravku i dopunu – fizičko lice ima pravo da se netačni podaci koji se odnose na njega isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 3. Pravo na brisanje podataka – fizičko lice ima pravo da zahteva brisanje svojih podataka, a naročito: – ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani – ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu – ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.
 4. Pravo na ograničenje obrade – fizičko lice ima pravo da se obrada podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva: – ako osporava tačnost podataka, u roku koji omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti – ako je obrada nezakonita, a lice se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka – ako Kompaniji više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih lice traži u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva – ako je lice podnelo prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Kompanije preteže nad interesima lica.
 5. Pravo na prigovor – ako lice smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, fizičko lice ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.
 6. Pravo na prenosivost podataka – fizičko lice ima pravo da podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Društvu dobije od Društva u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenese drugoj kompaniji-rukovaocu.
 7. Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica, fizičko lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
 8. Pravo na podnošenje pritužbe – fizičko lice ima pravo da podnese pritužbu povodom obrade svojih podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120 Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h Tel: +38111 3408 900, Faks: +38111 3343 379 Email: office@poverenik.rs Sajt: www.poverenik.rs

10. Promene politike privatnosti i uslova korišćenja sajta

Zadržavamo pravo na promene ove Politike privatnosti i uslova korišćenja sajta. Izmena postaje važeća kada je objavimo na ovoj stranici. Obaveštenja ne šaljemo. Svaka promena politike privatnosti biće obeležena sa poslednjim datumom promene.

Upotrebom sajta dajete saglasnost sa promenama Politike privatnosti i uslova korišćenja.

11. Važenje politike privatnosti i uslova korišćenja sajta

Ova Politika privatnosti važi i primenjuje se od 10.12.2023. godine kada je isajt počeo sa radom. U slučaju nekih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte.

12. Odgovornost Društva za ispravnost proizvoda

Društvo, kao administrator sajta www.hranaizkraja.kg.rs koji je pokrenuo grad Kragujevac ne odgovara za zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda, koji se nalaze u ponudi sajta, kao i za njihove cene, već je za to odgovoran isključivo prodavac proizvoda registrovan na sajtu.

Uloga Društva je u povezivanju kupaca i prodavaca, kao i obaveštavanje  potencijalnih prodavaca sa postojanjem sajta www.hranaizkraja.kg.rs.